Innovatie

VAGN werkt ook aan nieuwe ontwikkelingen, die het functioneren van het verkeer- en vervoerssyteem aangenamer of veiliger moeten maken.

Bushub©
Ervaringen met de toegankelijke bushalten in heel het land zijn nogal verschillend. Daarbij wordt veelvuldig opgemerkt dat halten die toegankelijk gemaakt zijn, in de praktijk tóch niet toegankelijk blijken. Dit omdat bussen te ver van de band staan om geen schade te rijden aan het voertuig, maar ook vaak omdat het voor de chauffeur onmogelijk is om de bus dicht langs te band te zetten. In de afgelopen jaren is met Struyk Verwo Infra gewerkt aan een betonelement dat toegepast kan worden om bushalten toegankelijk te maken. In het voorjaar van 2014 is in Rotterdam een eerste praktijkproef gestart, die inmiddels met succes is afgerond. De BusHub wordt onder ander toegepast in Rotterdam, Oss en Wommels.