Langzaam verkeer

Langzaam verkeer is de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Daarom verdienen ze bijzondere aandacht bij de plaatsbepaling in het verkeer. Veelgebruikte fiets– en looproutes zijn op de plekken waar ze routes van het gemotoriseerd verkeer kruisen kwetsbaar. Door de routes voor langzaam verkeer veilig in te richten kan de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid ervan vergroot worden. VAGN heeft ook de kennis paraat voor het ontwerp en de inpassing van snelfietsroutes in zowel stedelijk als landelijk gebied.

Binnen VAGN is ook veel ervaring met het ontwerpen en inrichten van de toegankelijke openbare ruimte. Mensen met een beperking stellen andere en vaak hogere eisen aan de inrichting dan de overige gebruikers. Kleine oneffenheden kunnen voor visueel beperkten al snel een struikelblok vormen, en voor fysiek beperkten is soms een relatief gering hoogteverschil al een onneembare horde. In de directe omgeving van publieksfuncties moet voor deze doelgroep bijzondere aandacht geschonken worden aan de inrichting, waarbij VAGN u tot in het kleinste detail kan adviseren.