Producten en diensten

Onze diensten zijn - uiteraard - altijd verkeersgerelateerd. Daarbij maken wij een onderscheid naar verkeerskundige en verkeerstechnische advisering, en het maken en toetsen van verkeerstechnische (en soms ook landschappelijke of stedenbouwkundige) ontwerpen. Daarvoor onderhouden wij nauwe contacten met diverse (niet-)verkeersspecialisten, zoals stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

De producten die wij afleveren zijn volledig afgestemd op de specifieke uitvraag van onze opdrachtgever. Ontwerpen zijn desgewenst voorzien van een bebordingsplan of bewegwijzeringsvoorstel. De juridische adviezen (o.a. RVV 1990, Wegenverkeerswet) kunnen met jurisprudentie worden onderbouwd. En door de samenwerking met specialisten op het gebied van verkeersmanagement, stedenbouw, landschapsarchitectuur en grafische vormgeving kunnen wij een breed spectrum van diensten aanbieden.

Door de jarenlange ervaring van onze adviseurs binnen het vakgebied zijn wij in staat gebleken om onze opdrachtgevers op tal van werkvelden van dienst te zijn. Of het nu gaat om kleine of grotere projecten, van globale planvorming tot detaillering: met vrijwel alle verkeersgerelateerde vraagstukken kunt u bij ons terecht! Onze specialisatie ligt echter met name op het vakgebied van ontwerp, in zowel sturende/richtingbepalende, ontwerpende als toetsende zin.

Kies uit het dropdown-menu hierboven één van onze diensten voor nadere informatie.