Stedelijke ontwikkeling

Herstructurering van woon– of bedrijvenlocaties heeft meestal tot gevolg dat er veranderingen optreden in het verkeersbeeld door een gewijzigd programma van functies. Ontstaan er nieuwe routes en verkeersstromen, trekt er ander verkeer naar de ontwikkellocatie, is de bereikbaarheid nog wel voldoende gegarandeerd, hoe vindt de bevoorrading plaats? Vragen waar u als ontwikkelaar of belanghebbende graag een antwoord op heeft. Deze en andere verkeersgerelateerde vragen kunt u met een gerust hart bij ons neerleggen.