Terreininrichting

Voor het ontwerp van de eigen terreinen bij bijvoorbeeld bedrijven, ziekenhuizen en sportaccommodaties wordt vaak een beroep gedaan op een landschapsarchitect. Hij of zij weet vaak alle bestemmingen en functies op het terrein fraai in te passen, maar soms gaat daarbij de bruikbaarheid van de voorzieningen (deels) verloren door onvoldoende kennis van voertuigkenmerken of -afmetingen. Een adviserende rol voor VAGN in het ontwerpproces zal leiden tot een fraai en effectief ingericht terrein.