Verkeersveiligheidsaudit

Met een verkeersveiligheidsaudit zorgen we voor veilig verkeer in Nederland. Ondanks een grote mobiliteit behoren we tot de veiligste landen van Europa. Toch is er nog veel winst te behalen. Een verkeersongeval kan immers grote gevolgen hebben, helemaal als er slachtoffers te betreuren zijn. In bestaande situaties met relatief veel ongevallen of gevoelens van onveiligheid, kan het analyseren van verkeersongevallen leiden tot inzicht naar de oorzaak. Daardoor zorgen we voor een doelgerichte aanpak van de situatie. Op basis van aangeleverde data analyseren we de ongevallen, stellen we hypothesen op en toetsen we deze in de praktijk. Tot slot adviseren we over maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Een verkeersveiligheidsaudit voor het verbeteren van de veiligheid in het verkeer

Een verkeersveiligheidsaudit is een procedure die bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid in het verkeer. Voor rijkswegen is het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit verplicht, voor overige wegen (nog) niet. Het is een preventieve maatregel, omdat nog voordat er ongevallen plaatsvinden, mogelijke verkeersveiligheidsproblemen benoemd en beschreven worden. Een verkeersveiligheidsaudit vindt bij voorkeur plaats in de voorontwerpfase, bij het verkeerskundig ontwerp. Ook vóór de ingebruikname van de weg en kort na het eerste gebruik ervan is een verkeersveiligheidsaudit nodig.

Kies voor onze kennis en ervaring

Met een vakkundig oog kijkt de auditor in iedere fase waar de veiligheid in het ontwerp nog verbeterd kan worden en geeft daarover heldere aanbevelingen. Doordat de audit vóór de realisatie wordt uitgevoerd, zijn eventuele aanpassingen in het ontwerp of uitvoeringstekeningen vele malen goedkoper dan ná realisatie. VAGN uit Dongen, nabij Tilburg, beschikt over een gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor voor niet-autosnelwegen die, dankzij de jarenlange ervaring in stedelijk en landelijk gebied, in staat is om elke voorkomende situatie te beoordelen.

Schakel onze hulp in

Wij helpen u graag met uw verkeersplannen. We voeren de verkeersveiligheidsaudit voor u uit in alle fases van het traject. Heeft u vragen over onze diensten of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 0162 - 69 59 09.