Specialisten op het gebied van o.a. Verkeersveiligheidsaudit, Verkeersontwerp Parkeren en Langzaam verkeer

Wegbeheerders

Onze activiteiten richten zich primair op de (kleinere) gemeentelijke overheden. We voeren opdrachten uit waarvoor bij de opdrachtgever menskracht ontbreekt of waarvoor specialistische kennis nodig is die binnen de eigen gemeentelijke organisatie niet beschikbaar is.

In de gevallen dat een onafhankelijk advies gewenst is, bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure of juridisch geschil, is het raadzaam de adviseurs van VAGN in te schakelen.

Gelijk aan gemeenten zijn de provincies en verschillende waterschappen ook wegbeheerder. Zij lopen in de dagelijkse beheertaak tegen soortgelijke problemen aan als de gemeenten. Ook daar zijn zaken als doorstroming, verkeersveiligheid, een duurzaam veilige inrichting en dergelijke van essentieel belang. Wel is vaak de omgeving en aard van de weg van een ander karakter (veelal buiten de bebouwde kom). Door de brede oriëntatie van ons dienstenpakket kunnen wij ook hier het juiste antwoord op uw vragen leveren.

In een eerste persoonlijk en vrijblijvend gesprek lichten we graag de mogelijkheden voor úw organisatie toe.