Specialisten op het gebied van o.a. Verkeersveiligheidsaudit, Verkeersontwerp Parkeren en Langzaam verkeer

Detachering (inhuur)

Met ingang van 1-1-2020 voeren wij ook werkzaamheden uit op locatie van de opdrachtgever. Hierbij is dan sprake van detachering of inhuur, waarbij voor een vastgestelde periode en een afgesproken aantal (maximum) uren per week aan lopende projecten of opgaven van de opdrachtgever wordt gewerkt. In de basis doen we dat dan op locatie, dus bij de opdrachtgever. Onder de huidige omstandigheden waarbij thuiswerken de basisregel is, werkt ook VAGN vanuit het thuiskantoor.

Momenteel hebben we geen inhuurcapaciteit beschikbaar. Vanaf 1 juli 2021 is er weer mogelijkheid voor 2 dagen per week, voor maximaal 18 uur.