Ontwerp

Complexe verkeerssituaties vragen desondanks om een eenvoudige inrichting. Het is immers noodzakelijk dat alle weggebruikers de situatie goed kunnen inschatten en handelen zoals van hen verwacht wordt. In het bijzonder de zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben behoefte aan eenvoud en herkenbaarheid als zij aan het verkeer deelnemen. 

Bij elke ontwerpopgave waarbij VAGN betrokken wordt, is het uitgangspunt dat de toekomstige situatie een verbetering moet zijn ten opzichte van de oude of huidige situatie. Daarbij zoeken we altijd naar een goede balans tussen begrijpbaarheid, berijdbaarheid en veiligheid. Ook factoren als kosten, doorstroming, handhaving door politie, ruimtelijke inpasbaarheid en technische uitvoerbaarheid zijn daarbij uiteraard van belang. Omdat het vak van verkeerskundig ontwerp van origine onze basis vormt, presenteren wij onze bevindingen met een gerust hart aan de opdrachtgever. Omdat wij geloven dat ze de juiste balans hebben en we u daarvan kunnen overtuigen!