Verkeersonderzoek

Meten is weten. En of het nu om verkeerstellingen, snelheidsmetingen, kentekenonderzoek of enquêtes bij verkeersdeelnemers gaat, dankzij VAGN krijgt u inzicht in de cijfers of ervaringen over het feitelijk gebruik of de behoefte. De coördinatie van kleinere onderzoeken doen wij veelal zelf, voor de uitvoering van het onderzoek werken wij zo nodig samen met externen.

Sinds het voorjaar van 2018 beschikt VAGN over een lasergun, waarmee steekproefsgewijs snelheidsmetingen uitgevoerd kunnen worden. De lasergun wordt ingezet bij locatiebezoeken om verkeersgedrag in beeld te brengen en kan gebruikt worden om gevoelens en ervaringen van hogere rijsnelheden concreet te maken. Dit doen we voor zowel bewoners als wegbeheerders.