Verkeersveiligheid

Een verkeersongeval kan grote gevolgen hebben, helemaal als er slachtoffers te betreuren zijn. Ondanks een grote mobiliteit in ons land, behoren we tot de veiligste landen van Europa. Toch is er nog veel winst te behalen.

In bestaande situaties met relatief veel ongevallen of gevoelens van onveiligheid, kan analyse van verkeersongevallen leiden tot inzicht in de ongevaloorzaken, zodat een doelgerichte aanpak van de situatie mogelijk is. Op basis van aangeleverde data analyseren we de ongevallen, stellen we hypothesen op en toetsen deze in de praktijk. Tot slot adviseren we over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Verkeersveiligheidsaudit
Een verkeersveiligheidsaudit is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Voor rijkswegen is het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit verplicht, voor overige wegen (nog) niet. Het is een preventieve maatregel, omdat nog vóórdat er ongevallen plaatsvinden, mogelijke verkeersveiligheidsproblemen benoemd en beschreven worden. Een verkeersveiligheidsaudit vindt bij voorkeur plaats in de voorontwerpfase, bij het detailontwerp, vóór de ingebruikname en tenslotte kort na het eerste gebruik. Met een vakkundig oog kijkt de auditor in iedere fase waar de verkeersveiligheid in het ontwerp nog  verbeterd kan worden en geeft daarover heldere aanbevelingen. Omdat de audit vóór de realisatie wordt uitgevoerd, zijn eventuele aanpassingen in het ontwerp of uitvoeringstekeningen vele malen goedkoper dan ná realisatie.

VAGN beschikt over een gecertificeerde verkeersveilgheidsauditor voor niet-autosnelwegen die dankzij de jarenlange ervaring in stedelijk en landelijk gebied in staat is om elke voorkomende situatie te beoordelen.