Specialisten op het gebied van o.a. Verkeersveiligheidsaudit, Verkeersontwerp Parkeren en Langzaam verkeer

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is best goed in Nederland. Ondanks een grote mobiliteit, behoren we tot de veiligste landen van Europa. Toch is er nog veel winst te behalen. Een verkeersongeval kan immers grote gevolgen hebben, helemaal als er slachtoffers te betreuren zijn. In bestaande situaties met relatief veel ongevallen of gevoelens van onveiligheid, kan analyse van verkeersongevallen leiden tot inzicht naar de oorzaak, zodat een doelgerichte aanpak van de situatie mogelijk is. Op basis van aangeleverde data analyseren we de ongevallen, stellen we hypothesen op en toetsen deze in de praktijk. Tot slot adviseren we over maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Verkeersveiligheidsaudit voor het verbeteren van de verkeerveiligheid

Een verkeersveiligheidsaudit is een procedure die bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Voor rijkswegen is het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit verplicht, voor overige wegen (nog) niet. Het is een preventieve maatregel, omdat nog vóórdat er ongevallen plaatsvinden, mogelijke verkeersveiligheidsproblemen benoemd en beschreven worden. Een verkeersveiligheidsaudit vindt bij voorkeur plaats in de voorontwerpfase, bij het detailontwerp. Ook vóór de ingebruikname van de weg en tenslotte kort na het eerste gebruik ervan is een verkeersaudit nodig. Met een vakkundig oog kijkt de auditor in iedere fase waar de verkeersveiligheid in het ontwerp nog verbeterd kan worden en geeft daarover heldere aanbevelingen. Doordat de audit vóór de realisatie wordt uitgevoerd, zijn eventuele aanpassingen in het ontwerp of uitvoeringstekeningen vele malen goedkoper dan ná realisatie. VAGN beschikt over een gecertificeerde verkeersveiligheidsauditor voor niet-autosnelwegen die dankzij de jarenlange ervaring in stedelijk en landelijk gebied in staat is om elke voorkomende situatie te beoordelen.

Schakel ons in

Wij helpen u graag met het bekijken van de verkeersveiligheid van uw plannen. We voeren de verkeersveiligheidsaudit voor u uit in alle fases van het traject. Heeft u vragen? Of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons op 0162 - 69 59 09 of 06 - 11010230.