Openbaar vervoer

Een strategische lijnvoering, logische en veilige ligging, functionele inrichting en ruimtelijk goed ingepaste halteplaatsen vragen steeds weer om maatwerk. Ook het vergroten van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, met name busverkeer, voor mindervaliden is nog altijd actueel. VAGN werkt daarom mee aan de doorontwikkeling van de reeds bestaande toegankelijke bushalte.

CROW-publicatie 'Busvriendelijk wegontwerp'

In opdracht van CROW heeft VAGN in 2016 de inhoudelijke samenstelling verzorgd van een publicatie over de busvriendelijke weginrichting. Daarbij is samen met werkgroepleden (gemeenten, provincies, vervoerders) en vertegenwoordigers van CROW gekomen tot een digitale publicatie die sinds 1 juni 2017 te raadplegen is.