Parkeren

Ongeacht of de parkeerproblematiek nu een stedenbouwkundig, landschappelijk of verkeerskundig probleem is, VAGN levert de expertise om bijna ieder parkeervraagstuk te beantwoorden. Dat daarbij het accent niet uitsluitend bij autoparkeren maar ook bij fietsparkeren ligt, mag geen verrassing zijn. Vaak kan al in een vroeg stadium van de planvorming een goede visie op de toekomstige parkeeropgaven sturing geven aan het uiteindelijke resultaat van het project. Wij dringen er daarom voor kleine en grote bouwplannen bij de ontwikkelende partij op aan om ook de verkeerskundige aspecten vanaf het begin in de planvorming te betrekken.